• ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТАРИ СГРАДИ ОТ  ПРОФЕСИОНАЛ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТАРИ СГРАДИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТАРИ СГРАДИ С НЕЗАМЕНИМАТА ПОМОЩ НА ПРОФЕСИОНАЛ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Обитателите на стари сгради често се сблъскват с един крайно неприятен проблем – по повърхността на мазилката върху стените, най-често външните, в непосредствена близост до почвата постепенно започват да избиват белезникави петна, които след време натрупват прахообразно вещество ). Не след дълго мазилката започва да се подкожушва и да се рони, докато накрая тухленият зид се покаже ). Започнал веднъж, процесът на рушене обхваща все по-големи и по-големи площи, като бавно и неотклонно се издига във височина. И това не е всичко, защото просмукващата се влага, причинител на тези разрушителни явления, овлажнява трайно зидарията и мазилката откъм вътрешната страна, създават се подходящи условия за развитие на мухъл и плесени, появява се неприятен мирис на гнило. Върху повърхността на стените се появяват тъмни петна, а след време и мазилката започва да пада. С две думи идва момент, когато помещенията стават негодни за обитаване поради високата влажност на стените и въздуха, поради рушащата се мазилка.

Причинител на всичко това е просмукващата се предимно във външните стени дъждовна и почвена влага. Най-трудна за предотвратяване е почвената влага, която се просмуква в основите от стоманобетон и по капилярите на строителните материали се изкачва високо във вътрешността на зида. Доскоро, особено при съществуващи стари сгради без подходяща хидроизолация, този проблем бе почти нерешим. Опасността от просмукване на капилярна влага е особено голяма при сгради, построени върху терени с високо ниво на подпочвените води, върху непропускливи или слабо пропускливи почви, както и при липса на дренаж около основите.

При ново строителство за защитата от влага на пода и стените в сутеренните помещения се прилагат различни хидроизолационни материали за вътрешна и външна изолация. По време на строителството с тях се изпълнява необходимата според нивото на подпочвените води, вида на почвата и други фактори външна и вътрешна хидроизолация, като последната може да се прави и допълнително, според възникналата необходимост.

Класическите методи за хидроизолация с хидроизолационни мушами и материали на битумна основа не са в състояние да решат описания проблем, защото той се дължи на липсата на хоризонтална хидроизолация в основата на тухления зид. По тази причина дори при правилно изпълнена външна вертикална хидроизолация, влагата от почвените и подпочвени води по капилярен път безпрепятствено се просмуква и издига във височина, като овлажнява зидарията и мазилката. При старото строителство на този проблем много-много не се е обръщало внимание най-вече поради липсата на подходящи материали за изпълнение на ефективна хоризонтална хидроизолация. В страните, чиито територии не попадат в земетръсни зони, решението е просто и лесно – върху стоманобетонната основа на зида първо се полагат два пласта ивици хидроизолационна мушама, след това циментов разтвор и върху него се зида първият ред тухли. В земетръсни зони, каквато е и нашата, този метод е неприложим под носещи зидове. Старите майстори са решавали ефективно проблема, поставяйки под тухлените зидове ред от дялан плътен камък – гранит, сиенит и др. Плътният камък няма капиляри, по които влагата да се издига във височина и поради това представлява сигурна преграда. Това обаче е вярно, когато камъните са зидани без циментов разтвор във фугите между тях. В противен случай влагата ще съумее да се промъкне през капилярите на циментовия разтвор и да достигне до керамичните тухли. А те са благодатна среда за нейното по-нататъшно издигане и овлажняване на зида.

При новото строителство, изпълнявано по съвременни технологии, проблемът е напълно решен, защото вече има редица материали, които правят бетона и циментовия разтвор водоплътни, така че хем се получава противокапилярна хоризонтална хидроизолация, хем не се нарушава устойчивостта на сградата.

За старите сгради вече също има модерни и ефективни решения на проблема с просмукващата се през основите и издигаща се по стените влага. Това се постига с помощта на материали от света на нанотехнологиите, които са в състояние да проникват и през най-тесните капиляри на строителни материали, просмукват се по цялото напречно сечение на зида и изграждат траен водонепропусклив слой, който изпълнява ролята на хоризонтална хидроизолация. Така пътят за изкачване на влагата бива трайно прекъснат.

Предотвратяването на възможността за просмукване на влагата по височина е отговорна задача и затова трябва да се разчита на технологиите и материалите предлагани от водещите в света производители. Немската  фирма SIKA е една от тях, а специализацията й е именно в създаването и производството на материали, които прониквайки в дълбочина в бетонната конструкция (или други строителни материали) изграждат трайна защита, която я прави напълно водонепроницаема. Освен това  българскта фирма „ВЪЛКОВ“ ООД , Русе има 20 годишни традиций в производството на материали ( Акрофлекс,Течна гума) , които изграждат сигурна хидроизолационна защита . Продукта – Течна гума на фирмата   вече 20 години се прилага с успех за хидроизолаций  на басейни , плоски покриви и  всякакви бетонни повърхности.

За саниране на стари сгради и кардинално решаване на проблемите, предизвикани от проникването на влага през основите и сутерена  SIKA   предлага цялостна система, която обхваща: изграждането на хоризонтална хидроизолация, третиране на осолените повърхности, външна и вътрешна вертикална хидроизолация на стените.За изграждане на хоризонталната противокапилярна хидроизолация в съществуващи зидове особен интерес представлява материалът Sikagard-905 W .  Импрегнатор против избиване на влага готова за употреба, импрегнираща и изолираща влагата смола на водна основа. Прозрачен след изсъхване. Sikagard®-905 W предотвратява също появата на мухъл и плесен. Разходна норма :0.2 - 0.3 л/м2 за слой. Фирма „ ПРОФЕСИОНАЛ“ ЕООД    основен  дистрибутор  в Велико Търново и Северна България  на тези фирми – СИКА България ЕАД и Вълков ООД , Русе. Освен това  фирмата  е  доставчик  на едро на цялата гама от Хидроизолаций на битумна основа  на  фирмата „ХИДРОИЗОМАТ“ ООД , гр.София

 

 

Подобни тагове

топлоизолация ефект хидроизолация саниране Сика