• Екологични изолационни материали

Екологични изолационни материали

Когато говорим за масово, мащабно строителство, вкл. на нискоенергийни сгради, избраният екологичен изолационен материал трябва да има постоянен и точен коефициент на топлопроводимост, минимални отклонения от размерите, съвместимост с традиционно използваните строителни материали и постоянно качество, което се постига с фабрично производство и системи за качествен контрол и стандартизация. Такива са плочите от дървесни влакна (WF, съгл. БДС EN 13171) или дървесната вата (WW, съгл. БДС EN 13168), целулозната изолация, които са стандартизирани за приложение в строителството, изработени са от възобновяема естествена суровина и имат минимален въглероден отпечатък. Изолациите от дървесен фазер се произвеждат от иглолистна дървесина, отпадъчен продукт от дървообработващата промишленост, по мокър и сух метод. Най-общо дървесината се раздробява, дефибризира и под налягане и висока температура се формова. По време на процеса се добавят лепила (парафин, пенополиуретанови смоли и др. ) и вещества, възпрепятстващи развитието на огън. Накрая на поточната линия чрез пресоване се получава голямо разнообразие от плътности и дебелини. Фазерната изолация може да се използва за изолация на стени – вътрешни и външни, покриви – плоски и скатни, както и подове. Коефициентът на топлопроводимост варира между 0, 037–0, 050 W/mK според вида и производителя. Специфичният топлинен капацитет е 2100 J/kg. K, далеч над стойностите на обичайните изолационни и строителни материали. Това означава, че фазерната изолация има отлична акумулираща способност и през лятото, дори при температурни амплитуди от над 20°С, не позволява повишение на вътрешните температури през топлата част на деня с повече от 3°С. Така може значително по-добре да се използват пасивни техники за охлаждане. Фазерните плочи комбинират и няколко свойства, които ги правят отличен звукоизолатор – плътност, порьозност, еластичност и якост на огъване. По отношение на противопожарните изисквания фазерните изолации имат клас по реакция на огън E, съгласно БДС EN 13501-1, който отговаря на останалите органични изолационни материали. В случай на възникване на пожар обаче дървесината има свойството да образува т. нар. въглероден слой, който на практика действа ограничаващо на развитието на огъня. Скатен покрив с фазерна изолация. Осигурено съпротивление на топлопреминаване U 0, 13-0, 15 и въздухонепроницаемост на детайла. Целулозната изолация се получава от отпадъчна хартия – нарязана по специален начин, така че получените частици да са „триизмерни”, и обработена срещу развитие на огън. При нея особеност е инсталирането чрез впръскване по сух и мокър способ. Обикновеното сухо впръскване е подходящо за хоризонтални повърхности и труднодостъпни места, например необитаем подпокривен етаж. Постига се плътност от 30-40 kg/m3 при нагнетяване в свободни пространства и 35-60 kg/m3, когато има конструкция. Постига се ? от около 0, 039 W/mK. При мокрото впръскване целулозата предварително се разбърква с вода и лепила, което позволява впръскването на материала и на вертикални повърхности – например между щендери на леки преградни стени. При тази методология трябва да се внимава дали течността е напълно изсъхнала преди поставяне на пароизолационна мембрана в случаите, когато целулозата е спрейвана върху външна стена. В противен случай в резултат от запечатването остатъчната влага може да увреди носещата конструкция и сградната обвивка. Предимството на целулозната изолация е в това, че може да се инсталира без прекъсвания – намаляват се топлинните мостове, може да се положи на труднодостъпни места и че е изключително евтина, тъй като на практика се произвежда от отпадъчен продукт. Както и фазерната изолация, целулозната има отлични звукоизолационни свойства, клас по реакция на огън Е и е паропропусклив материал. Трудност за налагането й у нас е липсата на опит с тази техника на полагане. Изолациите от фабрично произведени естествени материали не се изчерпват с посочените примери. Към тях могат да се причислят коркът, изолация от други растителни фазери (коноп, памук) и др. Използват се и материали директно от природата, какъвто е случаят с добилите популярност в САЩ екокъщи със стени от сламени бали www. strawbale. com.

Подобни тагове

топлоизолация ефект енергийна ефективност саниране